cfaed Publications

Carbon-Tailored Semimetal MoP as an Efficient Hydrogen Evolution Electrocatalyst in Both Alkaline and Acid Media

Reference

Guowei Li, Yan Sun, Jiancun Rao, Jiquan Wu, Anil Kumar, Qiu Nan Xu, Chenguang Fu, Enke Liu, Graeme R. Blake, Peter Werner, Baiqi Shao, Kai Liu, Stuart Parkin, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Sz-Chian Liou, Gudrun Auffermann, Jian Zhang, Claudia Felser, Xinliang Feng, "Carbon-Tailored Semimetal MoP as an Efficient Hydrogen Evolution Electrocatalyst in Both Alkaline and Acid Media", In Advanced Energy Materials, Wiley, pp. 1801258, Jun 2018. [doi]

Bibtex

@article{Li_2018,
doi = {10.1002/aenm.201801258},
url = {https://doi.org/10.1002%2Faenm.201801258},
year = 2018,
month = {jun},
publisher = {Wiley},
pages = {1801258},
author = {Guowei Li and Yan Sun and Jiancun Rao and Jiquan Wu and Anil Kumar and Qiu Nan Xu and Chenguang Fu and Enke Liu and Graeme R. Blake and Peter Werner and Baiqi Shao and Kai Liu and Stuart Parkin and Xianjie Liu and Mats Fahlman and Sz-Chian Liou and Gudrun Auffermann and Jian Zhang and Claudia Felser and Xinliang Feng},
title = {Carbon-Tailored Semimetal {MoP} as an Efficient Hydrogen Evolution Electrocatalyst in Both Alkaline and Acid Media},
journal = {Advanced Energy Materials}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=2171


Go back to publications list