cfaed Publications

NBN-doped nanographene embedded with five- and seven-membered rings on Au(111) surface

Reference

Huan Yang, Yun Cao, Yixuan Gao, Yubin Fu, Li Huang, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "NBN-doped nanographene embedded with five- and seven-membered rings on Au(111) surface", In Chinese Physics B, IOP Publishing, Mar 2021. [doi]

Bibtex

@article{Yang_2021,
doi = {10.1088/1674-1056/abeede},
url = {https://doi.org/10.1088%2F1674-1056%2Fabeede},
year = 2021,
month = {mar},
publisher = {{IOP} Publishing},
author = {Huan Yang and Yun Cao and Yixuan Gao and Yubin Fu and Li Huang and Junzhi Liu and Xinliang Feng and Shixuan Du and Hong-Jun Gao},
title = {{NBN}-doped nanographene embedded with five- and seven-membered rings on Au(111) surface},
journal = {Chinese Physics B}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3048


Go back to publications list