cfaed Publications

Fabrication of sulfur-doped cove-edged graphene nanoribbons on Au(111)\ast

Reference

Huan Yang, Yixuan Gao, Wenhui Niu, Xiao Chang, Li Huang, Junzhi Liu, Yiyong Mai, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Fabrication of sulfur-doped cove-edged graphene nanoribbons on Au(111)\ast", In Chinese Physics B, IOP Publishing, vol. 30, no. 7, pp. 077306, Jul 2021. [doi]

Bibtex

@article{Yang_2021,
doi = {10.1088/1674-1056/abfbd0},
url = {https://doi.org/10.1088%2F1674-1056%2Fabfbd0},
year = 2021,
month = {jul},
publisher = {{IOP} Publishing},
volume = {30},
number = {7},
pages = {077306},
author = {Huan Yang and Yixuan Gao and Wenhui Niu and Xiao Chang and Li Huang and Junzhi Liu and Yiyong Mai and Xinliang Feng and Shixuan Du and Hong-Jun Gao},
title = {Fabrication of sulfur-doped cove-edged graphene nanoribbons on Au(111){\ast}},
journal = {Chinese Physics B}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3213


Go back to publications list