cfaed Publications

An Anode-Free Zn\textendashGraphite Battery

Reference

Gang Wang, Minshen Zhu, Guangbo Chen, Zhe Qu, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Xingyuan Chu, Yubin Fu, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng, "An Anode-Free Zn\textendashGraphite Battery", In Advanced Materials, Wiley, vol. 34, no. 29, pp. 2201957, Jun 2022. [doi]

Bibtex

@article{Wang_2022,
doi = {10.1002/adma.202201957},
url = {https://doi.org/10.1002%2Fadma.202201957},
year = 2022,
month = {jun},
publisher = {Wiley},
volume = {34},
number = {29},
pages = {2201957},
author = {Gang Wang and Minshen Zhu and Guangbo Chen and Zhe Qu and Benjamin Kohn and Ulrich Scheler and Xingyuan Chu and Yubin Fu and Oliver G. Schmidt and Xinliang Feng},
title = {An Anode-Free Zn{\textendash}Graphite Battery},
journal = {Advanced Materials}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3492


Go back to publications list