cfaed Publications

Direct Construction of Isomeric Benzobisoxazole\textendashVinylene-Linked Covalent Organic Frameworks with Distinct Photocatalytic Properties

Reference

Shengxu Li, Rui Ma, Shunqi Xu, Tianyue Zheng, Guangen Fu, Yanling Wu, Zhongquan Liao, Yongbo Kuang, Yang Hou, Dashuai Wang, Petko Stoev Petkov, Kristina Simeonova, Xinliang Feng, Li-Zhu Wu, Xu-Bing Li, Tao Zhang, "Direct Construction of Isomeric Benzobisoxazole\textendashVinylene-Linked Covalent Organic Frameworks with Distinct Photocatalytic Properties", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 144, no. 30, pp. 13953–13960, Jul 2022. [doi]

Bibtex

@article{Li_2022,
doi = {10.1021/jacs.2c06042},
url = {https://doi.org/10.1021%2Fjacs.2c06042},
year = 2022,
month = {jul},
publisher = {American Chemical Society ({ACS})},
volume = {144},
number = {30},
pages = {13953--13960},
author = {Shengxu Li and Rui Ma and Shunqi Xu and Tianyue Zheng and Guangen Fu and Yanling Wu and Zhongquan Liao and Yongbo Kuang and Yang Hou and Dashuai Wang and Petko Stoev Petkov and Kristina Simeonova and Xinliang Feng and Li-Zhu Wu and Xu-Bing Li and Tao Zhang},
title = {Direct Construction of Isomeric Benzobisoxazole{\textendash}Vinylene-Linked Covalent Organic Frameworks with Distinct Photocatalytic Properties},
journal = {Journal of the American Chemical Society}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3498


Go back to publications list