cfaed Publications

Selective activation of four quasi-equivalent C\textendashH bonds yields N-doped graphene nanoribbons with partial corannulene motifs

Reference

Yixuan Gao, Li Huang, Yun Cao, Marcus Richter, Jing Qi, Qi Zheng, Huan Yang, Ji Ma, Xiao Chang, Xiaoshuai Fu, Carlos-Andres Palma, Hongliang Lu, Yu-Yang Zhang, Zhihai Cheng, Xiao Lin, Min Ouyang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Selective activation of four quasi-equivalent C\textendashH bonds yields N-doped graphene nanoribbons with partial corannulene motifs", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 13, no. 1, Oct 2022. [doi]

Bibtex

@article{Gao_2022,
doi = {10.1038/s41467-022-33898-2},
url = {https://doi.org/10.1038%2Fs41467-022-33898-2},
year = 2022,
month = {oct},
publisher = {Springer Science and Business Media {LLC}},
volume = {13},
number = {1},
author = {Yixuan Gao and Li Huang and Yun Cao and Marcus Richter and Jing Qi and Qi Zheng and Huan Yang and Ji Ma and Xiao Chang and Xiaoshuai Fu and Carlos-Andres Palma and Hongliang Lu and Yu-Yang Zhang and Zhihai Cheng and Xiao Lin and Min Ouyang and Xinliang Feng and Shixuan Du and Hong-Jun Gao},
title = {Selective activation of four quasi-equivalent C{\textendash}H bonds yields N-doped graphene nanoribbons with partial corannulene motifs},
journal = {Nature Communications}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3503


Go back to publications list