cfaed Publications

Precise tuning of interlayer electronic coupling in layered conductive metal-organic frameworks

Reference

Yang Lu, Yingying Zhang, Chi-Yuan Yang, Sergio Revuelta, Haoyuan Qi, Chuanhui Huang, Wenlong Jin, Zichao Li, Victor Vega-Mayoral, Yannan Liu, Xing Huang, Darius Pohl, Miroslav Polo\vzij, Shengqiang Zhou, Enrique Cánovas, Thomas Heine, Simone Fabiano, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Precise tuning of interlayer electronic coupling in layered conductive metal-organic frameworks", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 13, no. 1, Nov 2022. [doi]

Bibtex

@article{Lu_2022,
doi = {10.1038/s41467-022-34820-6},
url = {https://doi.org/10.1038%2Fs41467-022-34820-6},
year = 2022,
month = {nov},
publisher = {Springer Science and Business Media {LLC}},
volume = {13},
number = {1},
author = {Yang Lu and Yingying Zhang and Chi-Yuan Yang and Sergio Revuelta and Haoyuan Qi and Chuanhui Huang and Wenlong Jin and Zichao Li and Victor Vega-Mayoral and Yannan Liu and Xing Huang and Darius Pohl and Miroslav Polo{\v{z}}ij and Shengqiang Zhou and Enrique C{\'{a}}novas and Thomas Heine and Simone Fabiano and Xinliang Feng and Renhao Dong},
title = {Precise tuning of interlayer electronic coupling in layered conductive metal-organic frameworks},
journal = {Nature Communications}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3508


Go back to publications list