cfaed Publications

Semiconducting Conjugated Coordination Polymer with High Charge Mobility Enabled by \textquotedblleft4 $\mathplus$ 2\textquotedblright Phenyl Ligands

Reference

Xing Huang, Shuai Fu, Cong Lin, Yang Lu, Mingchao Wang, Peng Zhang, Chuanhui Huang, Zichao Li, Zhongquan Liao, Ye Zou, Jian Li, Shengqiang Zhou, Manfred Helm, Petko St. Petkov, Thomas Heine, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Semiconducting Conjugated Coordination Polymer with High Charge Mobility Enabled by \textquotedblleft4 $\mathplus$ 2\textquotedblright Phenyl Ligands", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 145, no. 4, pp. 2430–2438, Jan 2023. [doi]

Bibtex

@article{Huang_2023,
doi = {10.1021/jacs.2c11511},
url = {https://doi.org/10.1021%2Fjacs.2c11511},
year = 2023,
month = {jan},
publisher = {American Chemical Society ({ACS})},
volume = {145},
number = {4},
pages = {2430--2438},
author = {Xing Huang and Shuai Fu and Cong Lin and Yang Lu and Mingchao Wang and Peng Zhang and Chuanhui Huang and Zichao Li and Zhongquan Liao and Ye Zou and Jian Li and Shengqiang Zhou and Manfred Helm and Petko St. Petkov and Thomas Heine and Mischa Bonn and Hai I. Wang and Xinliang Feng and Renhao Dong},
title = {Semiconducting Conjugated Coordination Polymer with High Charge Mobility Enabled by {\textquotedblleft}4 $\mathplus$ 2{\textquotedblright} Phenyl Ligands},
journal = {Journal of the American Chemical Society}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3613


Go back to publications list