cfaed Publications

Twisted bilayer zigzag-graphene nanoribbon junctions with tunable edge states

Reference

Dongfei Wang, De-Liang Bao, Qi Zheng, Chang-Tian Wang, Shiyong Wang, Peng Fan, Shantanu Mishra, Lei Tao, Yao Xiao, Li Huang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Yu-Yang Zhang, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Twisted bilayer zigzag-graphene nanoribbon junctions with tunable edge states", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Feb 2023. [doi]

Bibtex

@article{Wang_2023,
doi = {10.1038/s41467-023-36613-x},
url = {https://doi.org/10.1038%2Fs41467-023-36613-x},
year = 2023,
month = {feb},
publisher = {Springer Science and Business Media {LLC}},
volume = {14},
number = {1},
author = {Dongfei Wang and De-Liang Bao and Qi Zheng and Chang-Tian Wang and Shiyong Wang and Peng Fan and Shantanu Mishra and Lei Tao and Yao Xiao and Li Huang and Xinliang Feng and Klaus Müllen and Yu-Yang Zhang and Roman Fasel and Pascal Ruffieux and Shixuan Du and Hong-Jun Gao},
title = {Twisted bilayer zigzag-graphene nanoribbon junctions with tunable edge states},
journal = {Nature Communications}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3624


Go back to publications list