cfaed Publications

2D Conjugated Metal\textendashOrganic Frameworks Embedded with Iodine for High-Performance Ammonium-Ion Hybrid Supercapacitors

Reference

Mingming Gao, Zhiyong Wang, Zaichun Liu, Ying Huang, Faxing Wang, Mingchao Wang, Sheng Yang, Junke Li, Jinxin Liu, Haoyuan Qi, Panpan Zhang, Xing Lu, Xinliang Feng, "2D Conjugated Metal\textendashOrganic Frameworks Embedded with Iodine for High-Performance Ammonium-Ion Hybrid Supercapacitors", In Advanced Materials, Wiley, Aug 2023. [doi]

Bibtex

@article{Gao_2023,
doi = {10.1002/adma.202305575},
url = {https://doi.org/10.1002%2Fadma.202305575},
year = 2023,
month = {aug},
publisher = {Wiley},
author = {Mingming Gao and Zhiyong Wang and Zaichun Liu and Ying Huang and Faxing Wang and Mingchao Wang and Sheng Yang and Junke Li and Jinxin Liu and Haoyuan Qi and Panpan Zhang and Xing Lu and Xinliang Feng},
title = {2D Conjugated Metal{\textendash}Organic Frameworks Embedded with Iodine for High-Performance Ammonium-Ion Hybrid Supercapacitors},
journal = {Advanced Materials}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3676


Go back to publications list