cfaed Publications

A Cu3BHT‐Graphene van der Waals Heterostructure with Strong Interlayer Coupling for Highly Efficient Photoinduced Charge Separation

Reference

Zhiyong Wang, Shuai Fu, Wenjie Zhang, Baokun Liang, Tsai‐Jung Liu, Mike Hambsch, Jonas F. Pöhls, Yufeng Wu, Jianjun Zhang, Tianshu Lan, Xiaodong Li, Haoyuan Qi, Miroslav Polozij, Stefan C. B. Mannsfeld, Ute Kaiser, Mischa Bonn, R. Thomas Weitz, Thomas Heine, Stuart S. P. Parkin, Hai I. Wang, Renhao Dong, Xinliang Feng, "A Cu3BHT‐Graphene van der Waals Heterostructure with Strong Interlayer Coupling for Highly Efficient Photoinduced Charge Separation", In Advanced Materials, Wiley, Mar 2024. [doi]

Bibtex

@article{Wang_2024, title={A Cu3BHT‐Graphene van der Waals Heterostructure with Strong Interlayer Coupling for Highly Efficient Photoinduced Charge Separation}, ISSN={1521-4095}, url={http://dx.doi.org/10.1002/adma.202311454}, DOI={10.1002/adma.202311454}, journal={Advanced Materials}, publisher={Wiley}, author={Wang, Zhiyong and Fu, Shuai and Zhang, Wenjie and Liang, Baokun and Liu, Tsai‐Jung and Hambsch, Mike and Pöhls, Jonas F. and Wu, Yufeng and Zhang, Jianjun and Lan, Tianshu and Li, Xiaodong and Qi, Haoyuan and Polozij, Miroslav and Mannsfeld, Stefan C. B. and Kaiser, Ute and Bonn, Mischa and Weitz, R. Thomas and Heine, Thomas and Parkin, Stuart S. P. and Wang, Hai I. and Dong, Renhao and Feng, Xinliang}, year={2024}, month=mar }

Downloads

No Downloads available for this publication

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3728


Go back to publications list