cfaed Publications

On-liquid-gallium surface synthesis of ultrasmooth thin films of conductive metal–organic frameworks

Reference

Jinxin Liu, Yunxu Chen, Xing Huang, Yanhan Ren, Mike Hambsch, David Bodesheim, Darius Pohl, Xiaodong Li, Marielle Deconinck, Bowen Zhang, Markus Löffler, Zhongquan Liao, Fengxiang Zhao, Arezoo Dianat, Gianaurelio Cuniberti, Yana Vaynzof, Junfeng Gao, Jingcheng Hao, Stefan C. B. Mannsfeld, Xinliang Feng, Renhao Dong, "On-liquid-gallium surface synthesis of ultrasmooth thin films of conductive metal–organic frameworks", In Nature Synthesis, Springer Science and Business Media LLC, Mar 2024. [doi]

Bibtex

@article{Liu_2024, title={On-liquid-gallium surface synthesis of ultrasmooth thin films of conductive metal–organic frameworks}, ISSN={2731-0582}, url={http://dx.doi.org/10.1038/s44160-024-00513-9}, DOI={10.1038/s44160-024-00513-9}, journal={Nature Synthesis}, publisher={Springer Science and Business Media LLC}, author={Liu, Jinxin and Chen, Yunxu and Huang, Xing and Ren, Yanhan and Hambsch, Mike and Bodesheim, David and Pohl, Darius and Li, Xiaodong and Deconinck, Marielle and Zhang, Bowen and Löffler, Markus and Liao, Zhongquan and Zhao, Fengxiang and Dianat, Arezoo and Cuniberti, Gianaurelio and Vaynzof, Yana and Gao, Junfeng and Hao, Jingcheng and Mannsfeld, Stefan C. B. and Feng, Xinliang and Dong, Renhao}, year={2024}, month=mar }

Downloads

No Downloads available for this publication

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3745


Go back to publications list